Szkoła Patron Boze Narodzenie Koniec roku szkolnego flaga

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie

1. Zajęcia ogólnorozwojowe – dla uczniów nieposiadających opinii a mających trudności w nauce klasy 1-3
2. Dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów  klasy 1-3, klasy 4-5
3. Warsztaty dla klasy II – Czytam, piszę liczę
4. Zajęcia logopedyczne - klasa 4
5. Kółko religijno – muzyczne klasa 5
6. Czytam bo lubię – zajęcia promujące czytelnictwo bajek, baśni i opowiadań z różnych stron świata
7. Koło językowe dla klasy 2 – angielski z komputerem
8. Koło językowe dla klasy 3 – Czytam po angielsku
9. Zajęcia tanecznie – cheerlinders  klasy IV-VI
10. Koło czytelnicze – ciche czytanie ze zrozumieniem – klasa 3
11. Warsztaty manualno – logopedyczne – klasa 2
12. Warsztaty matematyka na wesoło – klasa 1
13. Warsztaty język polski na wesoło – klasa 1
14. Zajęcia wyrównawcze z historii – cyfrowa lekcja na e podręczniku -  klasa VI  
15. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w ramach wolontariatu prowadzone przez studentkę III roku filologii polskiej