SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Szkoła

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Grajowie powołana została do życia 20 września 1903 r. decyzją Krajowej Rady Szkolnej we Lwowie i Okręgowej Rady Szkolnej w Wieliczce. Naukę w klasie I rozpoczęło 48 uczniów urodzonych w latach 1893-1897, a w klasie II 52 dzieci starszych roczników. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły mieszczącej się w domu państwa Biernatów był Jakub Szydłak.

W późniejszych latach przeniesiono szkołę do domu Sosinów. W roku szkolnym 1904/1905 utworzono kl. III , a w następnym kl. IV. Kierownikiem szkoły był wówczas Antoni Michalski, a od następnego roku szkolnego – Józef Trzewiczek.

W 1913 roku nauka rozpoczęła się w nowym budynku, który składał się z dwóch sal lekcyjnych, korytarza i mieszkania kierownika szkoły.
Rok 1914 przyniósł wybuch I wojny światowej, ale szkoła pomimo niesprzyjających warunków pracowała nadal. Poszerzono nawet ofertę edukacyjną, bowiem uczniowie chętni do dalszej nauki mogli ją kontynuować w kl. V, VI i VII prowadzonych przez siostry Felicjanki w Dobranowicach.

W latach 1918-1931 uczniowie uczęszczali do czterech klas, a od 1932 r. otwarto klasę piątą. Przez wiele lat nie posiadali podręczników i zeszytów. Jedyną pomocą dydaktyczną była drewniana tabliczka oraz rysik. Od 1932 roku szkołą kierowała Zenobia Trzewiczkowa.

Podczas drugiej wojny światowej, nauka odbywała się w czterech oddziałach. Do szkoły w każdym roku zapisywało się ponad 100 uczniów, ale uczęszczali oni na zajęcia bardzo nieregularnie z powodu chorób i biedy. Podczas wojny budynek szkolny został poważnie zniszczony.

W okresie powojennym oprócz nauki w klasach łączonych prowadzono również kursy dla analfabetów. Od 1948 roku do 1950 roku 23 dorosłych mieszkańców wsi opanowało podstawową umiejętność czytania, pisania i liczenia. Szkołą kierowali kolejno: Helena Aliśkiewicz, Ignacy Szybowski, a od 1956 r. Adam Ptak. Wtedy do istniejącego budynku szkoły dobudowano dwie sale lekcyjne.

Od roku szkolnego 1966/67 placówka stała się szkołą ośmioklasową. Jej kierownikiem został Zbigniew Iskra. Po jego odejściu mieszkanie służbowe zamieniono na sale lekcyjne i pokój nauczycielski, a kierownikiem szkoły została pani Anna Bugaj.
Pomimo bardzo skromnych warunków lokalowych i nauki w klasach łączonych szkoła organizowała dodatkowe zajęcia dla uczniów, działały w niej: koła: Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Ochrony Przyrody, drużyna Harcerska „Wiślany Brzeg", drużyna zuchowa „Leśne Ludki", kółka: ekologiczne, matematyczne, turystyczno- krajoznawcze „Skaut".
Następcami pani Anny Bugaj na stanowisku dyrektora szkoły zostali: pani Maria Abram, a po jej odejściu na emeryturę Zbigniew Tota.     

W 1990 roku odbyło się przekazanie szkół samorządom terytorialnym. Burmistrz Miasta i Gminy odwołał dotychczasowych dyrektorów i ogłosił konkursy na te stanowiska. Pierwszym dyrektorem szkoły wyłonionym w konkursie była pani Maria Bochenek.

W latach 1990-1996 przeprowadzono modernizację szkoły podczas której dokonano adaptacji strychu, uzyskując pomieszczenie na bibliotekę i sekretariat z gabinetem dyrektora. W kolejnych latach obowiązki dyrektora szkoły pełnili Lucyna Daniec, Bogusław Borowski i Stanisław Gąsienica.

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się licznymi sukcesami w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W latach 2013-2015 w szkole zrealizowano wiele projektów m.in. „Akademia sukcesu”, „Edukacja naszą szansą”. Szkoła uzyskała także ogólnopolskie certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” i „Bezpieczne Przedszkole”.
W czerwcu 2014 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Na rok szkoła przeniosła się do budynków OSP Grajów i OSP Dobranowice.

W dniu 01.09.2015 podczas gminnej inauguracji roku szkolnego odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku połączone z nadaniem szkole imienia s. Emilii Podoskiej. W tym dniu prace na stanowisku dyrektora rozpoczął p. Lucjan Rówiński.

Od 1. września 2018 r. uczniowie klas IV-VIII uczą się w budynku szkolnym w Dobranowicach (dawne gimnazjum) zaś w budynku szkolnym w Grajowie pozostali uczniowie klas I-III oraz trzy oddziały przedszkolne.

Od dnia 01.09.2019 funkcję dyrektora szkoły pełni p. Agnieszka Żak-Haraburda.