Szkoła Patron Boze Narodzenie Koniec roku szkolnego flaga

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA IM. EMILI PODOSKIEJ
W GRAJOWIE
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY


1.Do świetlicy szkolnej przyjmowane sądzieci z klas I – III, na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektor szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Przewodniczący Rady Rodziców.


2.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- obojga rodziców pracujących,
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- inne szczególne sytuacje.


3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zapisu. Karty zapisu dziecka do świetlicy dostępne
są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.


4. Do kart zapisu można dołączyćpotwierdzenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców ewentualnie inne zaświadczenia potwierdzające specyficznąsytuację - co może zaważyćo kolejności przyjęć w przypadku niewystarczającej ilości miejsc.

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Poniedziałek 12:25 – 16:30
Wtorek    12:35 – 16:30
Środa    11:40 – 16:30
Czwartek    11:40 – 16:25
Piątek    11:40 – 13:20

 

Strony: