SP Grajów Szkoła Patron

Rada Rodziców

 

rada rodzicow szkoly podstawowej w grajowie

2021/22

 Przewodnicząca - Daria Puk

   Zastępca - Malwina Barańska

Skarbnik - Justyna Cygan    

Sekretarz - Sylwia Pawełko

                  Komisja rewizyjna - Marta Firmowska

                                              - Aneta Hartabus

                                                     - Magdalena Machna

 

W związku ze zdalnym nauczaniem wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać za pomocą konta.

Poniżej podajemy nr naszego konta (w tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko ucznia i klasę).

 W roku szkolnym 2020/2021 wpłata za jedno dziecko wynosi 30 zł, natomiast za dwoje i więcej dzieci 50 zł.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce - 74 86190006 0011 0201 0487 0001