DoDoTok - dwujęzyczne przedszklole Szkoła Patron Do szkoły czołgami się flaga

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Samorząd będzie skupiał się wokół trzech obszarów:

1. Rozwijanie twórczego myślenia oraz samodzielności i samorządności

 • opracowanie planu pracy przez uczniów
 • prowadzenie apeli, opracowywanie projektów (m.in automat w szkole)

2. Współpraca z innymi

 • spotkania z małym samorządem oraz samorządem oddziałów gimnazjalnych
 • współpraca z innymi oraganami szkoły instytucjami kulturalnymi i wolontariackimi ( mi.in. udział w spotkaniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców)

3. Systematyczna praca zespołowa

 • umiejętności pracy z zespołem, delegowanie zadań i ich ewaluowanie
 • integracja grupy, rozwiązywanie konfliktów

4. Kontynuowanie rozpoczętych zadań np.

 • włączanie się w akcje charytatywne
 • szczęśliwy numerek
 • wspieranie małego samorządu
 • organizacja kulturalnego życia szkolnego (dyskoteki, wyjścia, konkursy)
 • prowadzenie gazetki szkolnej

 

Zobacz Plan pracy Małego Samorządu

Strony: