SP Grajów Szkoła Patron

Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie

Szanowni Państwo, przekazuję informacje Inspekcji Handlowej w Krakowie
dotyczące ostrzeżenia z prośbą o przekazanie rodzicom dzieci.
Z poważaniem
                                                 Anna Zdebska
                                              starszy wizytator
                                     Kuratorium Oświaty w Krakowie