SP Grajów Patron

Od 10 stycznia zajęcia odbywają sie stacjonarnie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa

Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie

Szanowni Państwo, przekazuję informacje Inspekcji Handlowej w Krakowie
dotyczące ostrzeżenia z prośbą o przekazanie rodzicom dzieci.
Z poważaniem
                                                 Anna Zdebska
                                              starszy wizytator
                                     Kuratorium Oświaty w Krakowie