SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wielicka Karta Ucznia

Wielicka Karta Ucznia – uprawniado bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych (z klas I-IV oraz V-VIII) na obszarze Gminy Wieliczka w komunikacji miejskiej, świadczonej przez Wielicką Spółkę Transportową.

Wie;icka karta Ucznia

W załączniku (do pobrania) znajduje sie wniosek  Wielkiej karty Ucznia.