SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Udział uczniów kl. 6 w spektaklu w Muzeum Stanisława Fischera w Bochni

 

Uczniowie kl. 6 wzięli udziału w konkursie na międzypokoleniowy dialog zorganizowany w ramach cyklu warsztatów Mobilne Laboratorium Dziedzictwa. Aktywność klasy została nagrodzona udziałem w specjalnym spektaklu w Muzeum Stanisława Fischera w Bochni, poprowadzonym przez opowiadacza historii Jarosława Kaczmarka ze Stowarzyszenia Opowiadaczy Historii Studnia O. Spektakl łączył sztukę opowiadania historii (storytelling), muzykę na żywo, z działaniami animacyjnymi.