SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Relacja z 3 anglojezycznych świąt, ktore złożyły się na projekt ,,Inspiracje we fladze Zjednoczonego Krolestwa"

Celebrujac Dzień św. Marcina, patrona Anglii, zwieńczyliśmy projekt "Inspiracje we fladze Zjednoczonego Krolestwa."  Mieliśmy andrzejki po szkocku, które stały się pretekstem do rozmowy o (szkockiej)narodowej dumie wyrażanej wiernością tradycji. 
Dzień św. Patryka obchodziliśmy inscenizowaną historią św. Patryka, który nie tylko wybaczył swoim prześladowcom, ale im samym dał wiarę, że mogą być dobrymi ludźmi. 
 
 
Św. Jerzy, który według legendy pokonał symbolizującego zło smoka, stał się okazją do poszerzenia słownictwa (food, places, lands, kilt, bagpipes, shortbread, ocean, island, village, cave) utrwalenia frazeologii potrzebnej do codziennej komunikacji (Gdzie jesteś?!, Pomocy! Czy możesz mi pomóc? Jestem głodny, spragniony, zmęczony, Jak to zrobić? Dlaczego? Cieszę się, Muszę jechać, chcę się uczyć, Wróciłem, bo...). Projekt miał za zadanie poszerzenie wiedzy z zakresu geografii i historii krajów anglojęzycznych, o czym wspomina podstawa programowa. 
Uczniowie rozwijali zainteresowania, twórczo podejmowali wyzwania (improwizowany dialog, projekt własnej, znaczącej tarczy), uczyli się otwartości na inne kultury. Identyfikowali się z wartościami (wybór życiowej dewizy), utrwalali w sobie dzielność (próba cytryny), odwagę prezentowania swoich poglądów (dyskusje) na drodze komunikacji werbalnej, pisemnej i wizualnej (stroje, tarcze, rysunkowe notatki z tego co najważniejsze).
Wydaje się, że żywiołowe zaangażowanie uczestników Projektu ma szanse pozostawić niezatarty ślad w ich pamięci.