SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

W związku z koniecznością zaplanowania pracy świetlicy szkolnej w Grajowie zamieszczamy poniżej kartę zgłoszenia do świetlicy. Bardzo prosimy rodziców/opiekunów prawnych, chcących skorzystać z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2024/2025 o wypełnienie stosownych dokumentów. Wypełnioną i podpisaną kartę wraz z zaświadczeniami prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin zgłoszeń mija 15 czerwca 2024 r. O decyzjach komisji rekrutacyjnej zostaną Państwo poinformowani do końca sierpnia 2024 r.