SP Grajów Szkoła Patron

Wakacje!!!

Rekrutacja do świetlicy

  • Rekrutacja do świetlicy
    Rekrutacja do świetlicy

W związku z koniecznością zaplanowania pracy świetlicy szkolnej w Grajowie zamieszczamy poniżej kartę zgłoszenia do świetlicy. Bardzo prosimy rodziców/opiekunów prawnych, chcących skorzystać z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2022/2023 o wypełnienie stosownych dokumentów. Wypełnioną i podpisaną kartę wraz z zaświadczeniami prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin zgłoszeń od 1-15 czerwca 2022 r. O decyzjach komisji rekrutacyjnej zostaną Państwo poinformowani do końca sierpnia 2022 r.