SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Projekt ekologiczny organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi

Czas trwania projektu: 03.04.2024 - 27.04.2024


ZADANIA DO WYKONANIA:


Pierwszy tydzień projektu

1. Czym zajmuje się ekologia? Stwórz mapę myśli. 

2. Utwórz krzyżówkę, gdzie hasłem będzie słowo ekologia. Napisz do niej pytania oraz odpowiedzi, które muszą nawiązywać do biologii, geografii.

Drugi tydzień projektu

3. Zrób zdjęcie w czasie zakupów z własną torbą wielokrotnego użytku.

4. Nagraj filmik podczas sprzątania śmieci w najbliższej okolicy (pamiętaj o użyciurękawiczek).

5. Jak Ty możesz pozytywnie wpływać na środowisko? (przygotuj prezentację do 8 slajdów).

Trzeci tydzień projektu

6. W jaki sposób nie marnujesz wody? Stwórz plakat i wyślij jego zdjęcie.

7. Ułóż krótką rymowankę na temat oszczędzania wody.

8. W jaki sposób nie marnujesz żywności?

Czwarty tydzień projektu

9. Nagraj filmik podczas robienia bezmięsnego posiłku.

10. Wykorzystaj ponownie wytłoczkę po jajkach i prześlij zdjęcie.

11. Zrób zdjęcie podczas sadzenia własnej rośliny lub drzewka.

Regulamin
Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Podstawowa im. s. E. Podoskiej w Grajowie
Koordynatorem projektu jest p. Monika Pepłowska
Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8


Cele projektu:
● Doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych uczniów;
● Rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczniów;
● Kształtowanie nawyków ochrony środowiska wśród uczniów;
● Motywowanie uczniów do samodzielnych działań;
● Wdrażanie i upowszechnianie ochrony środowiska oraz ekologii;
● Promowanie twórczości własnej;
● Rozwijanie własnej wyobraźni i zdolności manualnych;
● Bliższe poznanie pojęć- ekologia, ochrona środowiska.


Nauczyciel koordynujący projekt umieszcza na stronie szkoły zadania na poszczególne tygodnie. W sumie czas realizacji zadań to 4 tygodnie. Do końca każdego tygodnia uczniowie przesyłają zadania na adres: peplowskamonika@spgrajow.eu
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz klasę uczestnika. Plik, który zostanie przesłany przez uczestnika również należy podpisać. Zadania wysłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą oceniane.
Projekt należy wykonać pojedynczo.


Kryteria oceny:
● pomysłowość,
● zgodność z tematem,
● jakość i estetyka wykonania,
● samodzielność wykonania pracy.


Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 4 punktów.
Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie powołanym przez organizatora.
Decyzje komisji są ostateczne.
Data rozpoczęcia projektu: 03.04.2024
Data umieszczania zadań na stronie szkoły: 03.04.2024
Rozstrzygnięcie projektu nastąpi nie później niż: 06.05.2024
Zdjęcia prac uczniów, prace w projekcie zostaną zamieszczone na stronach szkoły oraz zaprezentowane na wystawie zlokalizowanej na korytarzu, przy wejściu do szkoły (budynek w Dobranowicach).
Przystępując do konkursu uczestnik oraz rodzic/opiekun akceptuje niniejszy regulamin.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu.