SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pasowanie na czytelnika

Jak co roku, w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy 1. Zanim nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą szanować wypożyczone książki, poznali jej drogę od autora do czytelnika. Każdy uczeń kl.1 wypożyczył w tym dniu książkę i otrzymał pamiątkową zakładkę.