Szkoła Patron Do szkoły czołgami się flaga
Ważny komunikat: Informacja o dowozach!   |  

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

2  i 3 listopada 2017 r.

podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Ferie zimowe 

12 25 lutego 2018 r. województwo: małopolskie

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Egzaminy gimnazjalne

18 20 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 6 ust. 3 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2002 r. nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

29 marca 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

30 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

2 maja 2018 r.

podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

4 maja 2018 r.

podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   

Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

Ferie letnie 

23 czerwca 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)