SP Grajów Szkoła Patron

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. mam przyjemność przedstawić ofertę ubezpieczenia na kolejny rok szkolny wraz z pakietem ubezpieczeń dodatkowych zapewniających kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych uczniów i personelu, ubezpieczeń OC nauczycieli, OC dyrektora oraz OC placówki, a także ubezpieczeń majątku.