SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Wakacje! Do zobaczenia 2 IX 2024 r.

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 03. 07. 2024 r. (środa), w sekretariacie szkoły w Grajowie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji rodzic powinien okazać swój dowód tożsamości. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.