SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Nowy Samorząd Szkolny

Skład nowego Samorządu Uczniowskiego prezentuje się następująco:
 
Przewodniczący SU : Bartosz Godzik (kl. 8)
Zastępca: Wiktoria Kominiak (kl. 8)
Skarbnik: Marcelina Machna (kl. 5)
 
Gratulujemy wyboru!
 
Więcej na szkolnym facebooku:
 
Prezentacja kandydatów,                         Wybory,                         Zaprzysiężenie