SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Konkurs - ,,Wizytówki krajów"

W konkursie uczestniczyli Uczniowie z klas IV – VIII.

Przez dwa tygodnie zbierali punkty zwiększając swoją wiedzę i uruchamiając zdolności plastyczne. W pierwszej kolejności należało wykonać zadanie „startowe” – opracować plakat, którego tematem była: „EKOTURYSTYKA. Jak w turystyce stosować zasady zrównoważonego rozwoju?”

Następnie uczestnicy wypełniali i ozdabiali karty, które opisywały wylosowane kraje.