SP Grajów SP Grajów SP Grajów Szkoła Patron

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 22/2022/23 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie z 27 marca 2023 roku w sprawie zasad przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023.

W związku z ustalonym terminem przerwy w pracy na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie pełni dyżur wakacyjnyw okresie od 1 lipca 2023 r do 31 lipca 2023 r.

 

Szczegóły w załączniku. Załącznik 2 to Deklaracja dyżur wakacyjny.