DoDoTok - dwujęzyczne przedszklole Szkoła Patron Do szkoły czołgami się flaga
Spinka: Targi edukacyjne | Ważny komunikat: Rekrutacja na nowy rok szkolny! |   1% podatku - wspieramy szkołę

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,

W bieżącym roku szkolnym w naszym oddziale przedszkolnym dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu lipcu 2019 r.
Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga czynnie pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki (tzn. nie przebywają na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, wypoczynkowym, itp.)
Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w dniach od 15.05.2019 r. do 22.05.2019r., w godzinach pracy sekretariatu.
W dniach od 03.06.2019 r. do 07.06.2019 r. będą podpisywane z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur deklaracje potwierdzenia woli, dotyczące korzystania z dyżuru.
Niepodpisanie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.


Liczba dostępnych miejsc:  8.